Mario Draghi: Euroopa Keskpank uurib Rimšēvičsile seatud piirangute õiguspärasust

Euroopa Keskpanga (ECB) presidendi Mario Draghi sõnul otsustas ECB nõukogu ühehäälselt saata Euroopa Kohtule kirja, et selgitada välja, kas Läti Panga presidendile Ilmārs Rimšēvičsile seatud piirangud on kooskõlas liidu seadustega.

Draghi ütles neljapäevasel pressikonverentsil vastusena küsimusele, mis on ECB seisukoht Rimšēvičsile seatud piirangute osas, et ECB-l pole piisavalt andmeid olukorra hindamiseks ning seetõttu otsustati Euroopa Kohtult pärida, kas Rimšēvičsile Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) poolt seatud piirangud on seadustega kooskõlas.

Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) kahtlustab Rimšēvičsit 100 000 eurose pistise väljapressimises ja vastuvõtmises. Rimšēvičs on otsustanud tagasi mitte astuda ja väidab, et on süütu. KNAB keelas tal Lätist lahkuda ja keskpanka juhtida.

Läti Pank teatas neljapäeval, et lisaks keelule juhtida Läti keskpanka, keelati Rimšēvičsil täita ka oma ametikohustusi Euroopa Keskpanga (ECB) nõukogu liikmena.

Läti keskpankurile ei antud luba ECB nõukogu istungil osaleda

Läti keskpanga kõneisik Jānis Silakalns ütles, et Rimšēvičsi advokaat on keskpanka teavitanud, et tal on keelatud täita ka ECB nõukoguga seotud ametikohustusi.

Silakalns lisas veel, et Läti Pank ei maksa Rimšēvičsile keelu ajal palka, samuti ei ole tal ligipääsu keskpanga infosüsteemidele ja dokumentidele ning tal on keelatud kasutada oma ametiautot.

Rimšēvičsi advokaat Saulvedis Vārpiņš ütles varasemalt, et kuigi Rimšēvičsil keelati juhtida Läti Panka, ei oleks ECB nõukogu istungil osalemine keeluga vastuolus. “Kui ta ei hääleta Läti küsimuste üle, ei ole piirangut rikutud. Meie arust töötab Rimšēvičs ECB-s kõrgtasemelise professionaalina, mitte Läti Panga presidendina. Usume, et Läti ei saa ECB nõukogu liikmele piiranguid seada,” ütles Vārpiņš.

Kolmapäeval teateas Vārpiņš, et Rimšēvičs on korduvalt küsinud riigi korruptsioonitõrje büroolt (KNAB), et tal lubataks riigist lahkuda, et osaleda ECB nõukogu istungitel. ECB Nõukogu istung toimub neljapäeval ning Rimšēvičsi peaks seal asendama tema asetäitja Zoja Razmusa.

Läti keskpankur vaidlustab talle seatud piirangud Euroopa Kohtus

Korruptsioonis kahtlustatav Läti Panga president Ilmārs Rimšēvičs kavatseb lähiajal Euroopa Kohtus vaidlustada Läti ametivõimude otsuse keelata tal Euroopa Keskpanga (ECB) nõukogu istungitel osalemine.

Rimšēvičsi advokaat Saulvedis Vārpiņš ütles, et korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) esialgne otsus keelata Rimšēvičsil täita oma ametikohustusi Läti keskpanga juhina ei laienenud otseselt tema tööle ECB nõukogu liikmena. Sõitmaks ECB nõukogu istungile Frankfurti, palus keskpankur kohtunikul tühistada tema riigist lahkumise keeld. Sama paluti ka ühelt KNAB-i uurijalt.

Nii kohtunik kui KNAB lükkasid palve tagasi, tuues põhjusena välja, et Rimšēvičs on ECB nõukogu liige kuna ta on Läti Panga president, seega oleks istungil osalemine vastuolus piirangutega, rääkis Vārpiņš.

Advokaadi sõnul leiavad Rimšēvičsi esindajad, et piirangud on vastuolus nii Läti kui Euroopa Liidu seadustega ning sestap vaidlustatakse see Euroopa Kohtus.

Neljapäeval teatas ka ECB president Mario Draghi, et keskpanga nõukogu saadab Euroopa Kohtule kirja, selgitamaks välja, kas Läti ametivõimude seatud piirangud on Euroopa õigusega kooskõlas.

Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) kahtlustab Rimšēvičsit 100 000 eurose pistise väljapressimises ja vastuvõtmises. Uurimise ajal on keelatud tal Lätist lahkuda ning keskpanka juhtida, samuti on tal keelatud osaleda Euroopa Keskpanga (ECB) nõukogu istungitel.

Neljapäevasel hääletusel kutsus Läti seim Rimšēvičsit ametist tagasi astuma, ehkki seim ei saa teda praeguste seaduste järgi selleks sundida, välja arvatud tema enda taotlusel või süüdimõistva kohtuotsuse korral. Rimšēvičs on otsustanud ametist tagasi mitte astuda ja väidab, et on süütu.

Läti seim kutsus keskpanga juhti tagasi astuma

Läti seim kutsus Läti Panga korruptsiooniuurimise all olevat presidenti Ilmārs Rimšēvičsit ametist tagasi astuma.

Resolutsiooni poolt hääletasid 55 saadikut, kaks jäid erapoolikuks ning 23 ei osalenud hääletusel.

Seimi otsus ei tähenda aga, et Rimšēvičs oma tööst keskpanga juhina ilma jääks, sest praeguste seaduste kohaselt saab seim keskpanga presidendi ametist tagandada vaid tema enda palvel või süüdimõistmise korral.

Rimšēvičs on kutsunud seimi fraktsioone endaga kohtuma, et vastata saadikute küsimustele korruptsiooniasja kohta. “Võttes arvesse praegust olukorda, palun võimalust võimalikult kiiresti seimisaadikutega kohtuda, et saaksin neile anda kommentaare, täpsustada mulle esitatud süüdistusi ja pakkuda neile juhtumi kohta täit, erapooletut ja põhjalikku informatsiooni,” ütles Rimšēvičs kirjas seimi fraktsioonidele.

Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) kahtlustab Rimšēvičsit 100 000 eurose pistise väljapressimises ja vastuvõtmises. Uurimise ajal on keelatud tal Lätist lahkuda ning keskpanka juhtida, samuti on tal keelatud osaleda Euroopa Keskpanga (ECB) nõukogu istungitel. Rimšēvičs on otsustanud tagasi mitte astuda ja väidab, et on süütu.

Allikas: err.ee .

Leave a Comment