Versobanki tegevusluba tunnistati kehtetuks

Euroopa Keskpank tunnistas finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobank ASi krediidiasutuse tegevusloa, sest pank on eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas pikka aega seadust rikkunud.

Finantsinspektsiooni esmaspäevase otsuse kohaselt on kõik Versobank ASi tehingud ja toimingud, samuti väljamaksed hoiustajatele ja teistele kreeditoridele kohe peatatud.

Lisaks tunnistas Finantsinspektsiooni juhatus kehtetuks Versobanki tunnuskoodi, teavitas Tagatisfondi panga tegevusloa kehtetuks tunnistamisest ning esitas kohtule avalduse panga sundlõpetamise ja likvideerija määramise kohta. Tagatisfondi nõukogu koosolek Versobanki hoiuste hüvitamise tingimuste kohta toimub teisipäeva hommikul.

Finantsinspektsioon tuvastas aastatel 2015.–2017. läbi viidud korduvates kontrollides, et Versobank rikub seadusest tulenevaid nõudeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas, samuti nõudeid teenuste osutamiseks Euroopa Liidu teistes liikmesriikides. Rikkumised olid süsteemsed ja pikaaegsed ning pank ei likvideerinud neid täies ulatuses ka pärast finantsinspektsiooni sekkumist.

Tulenevalt sellest algatas inspektsioon Versobanki tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetluse ning saatis 8. veebruaril ametliku taotluse Euroopa Keskpanka, mis otsustas tegevusloa kehtetuks tunnistada 26. märtsil.

„Kuivõrd finantsvahendajad on üheks esimeseks ja oluliseks kaitsevalliks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel, ei saa me siin rikkumisi tolereerida. Versobank ASi tegevusloa kehtetuks tunnistamine on selge märguanne, et Eesti ei talu seadusrikkumisi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas,“ ütles finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Tema kinnitusel on Versobankilt tegevusloa võtmine isoleeritud juhtum ning see ei puuduta teisi Eestis tegutsevaid krediidiasutusi. Eesti finantssüsteemi olukord tervikuna on väga hea, finantsvahendajad on hästi kapitaliseeritud ning tegutsevad kindlatel alustel.

„Versobank AS oma 5600 kliendiga, kellest ainult 2000 on Eesti residendid, on siinse turu üks väiksemaid krediidiasutusi ning tema sulgemine ei põhjusta negatiivse mõju edasikandumist Eesti finantssüsteemile. Seetõttu ei algatatud panga suhtes ka saneerimismenetlust. Hoiustajate nõuete rahuldamiseks on Versobank ASil piisavalt varasid,“ lisas Kessler.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamisele järgneb Versobanki sundlõpetamine vastavalt Harju maakohtu kohtumäärusele. Kohus määrab likvideerijad, kes võtavad üle panga juhtimise, fikseerivad selle vara, võtavad ühendust panga klientidega ning asuvad rahuldama võlausaldajate õigustatud nõudeid.

Möödunud aasta jaanuaris lahkus Versobanki juhi kohalt Riho Rasmann, mis järgnes Versobanki seostamisele suuremahulise rahapesuskeemiga, mille käigus liikus panga kontodelt aastatel 2013-2014 läbi üle 205 miljoni euro musta raha. Tema aseemel sai panga juhiks Starmani ja maanteeameti endine juht Aivo Adamson. Lisaks temale kuulusid juhatuse uude koosseisu Eesti äriüksuse uus juht Sofia Kirsimaa, finantsdirektor Siiri Heinsaar ja riskijuhtimise eest vastutav Urmas Somelar.

2016. aasta septembris kohustas Läti finants- ja kapitalituru komisjon (FKTK) Versobanki Läti kontoris tegevus lõpetada. 2017. aasta juuli lõpus jõudsid pank ja FKTK kokkuleppele, mis lubas pangal teenuseid taas pakkuda.

Versobank AS on 1999. aastal asutatud Eestis ja rahvusvahelistel finantsturgudel tegutsev krediidiasutus. Panga varade maht kasvas 2017. aastal esialgsete ja auditeerimata andmetel 294 miljoni euroni ja puhaskasum ulatus 300 000 euroni.

Versobanki enamusosalus kuulus kuni 2012. aastani Cyprus Popular Bank Public Co Ltd-le. Alates 2012. aastast on Versobanki suuromanikeks Ukraina investorid. Panga enamusosalus kuulub Ukraina põllumajandustööstusettevõttele UKRSELHOSPROM PCF LLC.

Allikas: err.ee .

Leave a Comment