Tagatisfondi nõukogu otsustas Versobanki klientide hoiused hüvitada

Tagatisfondi nõukogu otsustas teisipäevasel koosolekul, et Finantsinspektsiooni taotlusel tegevusloast ilma jäänud Versobank AS-i klientidele hüvitatakse nende hoiused ja investeeringud seaduses ette nähtud korras.

Finantsinspektsioon teatas esmaspäeval, et nad tegid Euroopa Keskpangale ettepaneku Versobanki krediidiasutuse tegevusluba kehtetuks tunnistada ning 26. märtsil keskpank seda ka tegi. Põhjusena toodi välja asjaolu, et Versobank on eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas pikka aega seadust rikkunud.

Sama kuupäevaga peatati Versobankis hoiused. Et panga likvideerimine läheks tõrgeteta, hüvitab Tagatisfond panga hoiustajate hoiused ja investeerimisteenuse klientide investeeringud seaduses ette nähtud määras kuni 100 000 eurot hoiustaja kohta ja kuni 20 000 eurot investeerimisteenuse kliendi kohta.

Lisaks 100 000 eurole hüvitatakse kuni 70 000 euro ulatuses hoiustaja elamukinnisvara müügist saadud raha, kui eluase on müüdud viimase kuue kuu jooksul.

Täpse hüvitamisele kuuluva summa annab klientidele teada Versobanki likvideerija, kes peab kahe tööpäeva jooksul võimaldama hoiustajatel tutvuda oma hoiuse andmetega ning saatma klientidele hoiuse saldo kohta teate. Hüvitised makstakse välja Swedbanki ja SEB Panga kaudu kas pangakontole või sularahas.

Versobanki likvideerija määrab Harju maakohus, misjärel võtavad likvideerijad panga hoiustajate ja investeerimisteenuse klientidega ise ühendust. Lisaks avaldatakse info likvideerijate määramise kohta ja nende andmed Tagatisfondi ja finantsinspektsiooni veebilehtedel hiljemalt neljapäeval. Versobanki hoiuste hüvitiste väljamaksmine algab 5. aprillil.

Hoiustajatel, kellega likvideerijal ei õnnestu ühendust saada, on õigus hüvitis kätte saada kuni 20. aprillini 2021.

Üle 100 000 euro suuruseid hoiuseid käsitletakse Versobanki likvideerimismenetluses ning likvideerijad teatavad nõuete kogumisest, käsitlemisest ja rahuldamisest eraldi.

Allikas: err.ee .

Leave a Comment