Pankadel puudub huvi ettevõtluskontode avamise vastu

Kuigi 1. jaanuarist saaks seaduse järgi avada pankades ettevõtluskonto, siis on pangad äraootaval seisukohal. Klientide huvi on väike ja kulud arendustöödele ei tasu end ära. Pigem tullakse selle juurde tagasi septembris, kui on ehk selgem nii klientide huvi ja mitmed korralduslikud~küsimused.

Ettevõtluskonto on hea võimalus inimesele, kes teeb väikesi tööotsi ja ei pea muretsema deklaratsioonide täitmise ega maksutähtaegade pärast. Kõik selle teeb pank tema eest ära. Silmas peab pidama vaid, et aastatulu väga suur ei oleks, sest üle 40000-eurose käibe ületamisel tuleb end registreerida juba ettevõtjana.

Ettevõtluskonto seadus küll jõustus, kuid praegu pankades kontot avada ei saa, kuigi üksikud kliendid küsinud on, ütlevad pangad. LHV-pank, kelle missioon on aidata luua Eesti kapitali, olla lihtne ja toetav, ütleb et bürokraatia vähendamise mõttes on ettevõtluskonto hea algatus, aga IT-arendus võtab aega ja ehk alles septembris võib konto avamise sooviga panka minna. Kõigepealt tuleb üles ehitada infovahetus maksuameti ja panga vahel.

“Maksuamet üksi seda teha ei saa,” nentis maksu -ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

“Seadus annab võimaluse ettevõtluskontosid kasutada, aga kui see seadus vastu võeti oli teada, et 1. jaanuarist neid ei tule, sest IT-arendused võtavad aega, päris üleöö neid teha ei saa ja siin on mitmeid osapooli. Seadus on selline, et ei pane kellelegi kohustust ettevõtluskontot võimaldada vaid see on panakde puhul vabatahtlik. Vastavalt selles tempos nagu me neid koos arendame need kontod kasutusele ka tulevad. Praegu on valmisolek LHV-l ja Verso pangaga on kohtumine järgmisel nädalal. Suuremad pangad on äraootaval seiukohal,” rääkis Liivamägi.

Kui huvi on väike, siis kulutused arendustöödele ei ole mõttekad. See on ka põhjus, miks sellega juba varem ei tegeletud kuigi oli ju teada, et selline seadus on. SEB väike ja keskmise suurusega ettevõtete segmendi juhi Edward Rebase sõnul pakutakse kliendile pigem alternatiivseid lahendusi.

“Tegime detsembris alustavate ettevõtjate seas uuringu, et saada teada kui paljud neist on mõelnud ettveõtluskonto loomise peale. Me ei näe turul selleks suurt vajadust. Kui me seda näeme ja uuringust tuleb välja, et vajadus on suur, siis me selle teenuse enda poolt ka loome. Mille pärast me veel ei ole alustanud ettevõtluskonto loomisega on see, et Eestis on ettevõtlusega alustamine väga lihtsaks tehtud ja ka raporteerimine ei ole liiga raske. Praegu sellist kontot, et me automaatselt maksuametile ka maksud ära maksme, seda me pakkuda ei saa,” rääkis Rebane.

Riigieelarves on ettevõtluskontode avamisega arvestatud, laekuma peaks miljoni euro võrra vähem ettevõtlustulumaksu. Arvestatud on, et ettevõtluskonto abil suureneb mikroettevõtjate hulk ja teisalt väheneb FIE-de arv, sest ettevõtluskontole üle minnes kahaneb maksukoormus.

Allikas: err.ee .

Leave a Comment