Pangad saavad võimaluse emiteerida pandikirju

Rahandusminister Toomas TõnisteRahandusministeeriumil valmis pandikirjaseaduse eelnõu, mis loob võimaluse pankadel pandikirju emiteerida ja erinevatel investoritel sinna investeerida, elavdades sellega laiemalt Eesti kapitaliturgu.

Pandikiri on võlakirja eriliik, mida saavad emiteerida üksnes pangad. Pandikirja tagatiseks on pankade nõuded kinnisvaralaenu saajate vastu või siis riigi ja kohalike omavalitsusüksuste vastu.

Plaanitav seadus eluasemelaenu võtjate jaoks midagi ei muuda. Kui laenuvõtja laen lisatakse pandikirjaportfelli, siis jätkab ta laenu- ja intressimakseid sama moodi kui varem.

Pandikirju emiteerinud panga maksejõuetuse korral ei lähe laenuga soetatud kinnisvara nõuete tagamiseks müüki, vaid see eraldatakse muust pankrotivarast.

Pandikirjade emiteerimiseks peavad pangad taotlema finantsinspektsioonilt eraldi tegevusloa. Seadus näeb ette veel rea muid nõudeid, et tagada pandikirjade usaldusväärsus.

“Eesti pankade emiteeritavad pandikirjad annaks nii kodu- kui välismaistele investoritele uue võimaluse Eesti kapitaliturgudele investeerimiseks,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste.

Lisaks on Balti riikide rahandusministrid möödunud aasta novembris leppinud kokku Balti riikide ülese pandikirja turu loomises.

Toona allkirjastatud Balti kapitaliturgude edendamise koostööleppe eesmärgiks on kohalik kapitaliturg senisest efektiivsemaks muuta. Eelnõu täiendatakse hiljem Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangaga koostöös sätetega, mis on vajalikud Eesti, Läti ja Leedu ülese pandikirjaturu toimimiseks.

Allikas: err.ee .

Leave a Comment