Pangad hakkavad testima Eesti idufirma rahapesuvastast platvormi

Foto autor/allikas: Pixabay.com.
Foto autor/allikas: Pixabay.com.
LHV, Luminor, SEB Eesti ning Swedbank Eesti liitusid pilootprogrammiga, mille käigus testitakse rahapesuvastase tehnoloogiaettevõtte Salv loodud andmevahetusplatvormi.

„See projekt loob pankade vahel võrgustiku, mida ühelgi turul pole,” ütles Salvi asutaja Taavi Tamkivi.

Salv arendab tarkvara, mis aitab pankadel tuvastada kahtlast käitumist. Tamkivi sõnul on esimene pankadele mõeldud toode sisuliselt valmis. „Seda kasutavad paar panka ja hulk finantstehnoloogiaettevõtteid üle Euroopa. Selle toote arenduse, täiendamine, parandmine käib,” kirjeldas ta. „Meie viimase aasta õppetund on see, et midagi on veel juurde vaja, mida täna turul ei ole.”

Nüüd tuldi välja pilootprogrammiga AML Bridge (rahapesuvastase võitluse sild), mis loob pankade vahel võrgustiku, mille abil saab paremini tuvastada kahtlasi isikuid ja võimalikku rahapesu. Pilootprogrammi eesmärk on testida kolme hüpoteesi. Esimese hüpoteesi kohaselt annab pankadevaheline koostöö andmete jagamise osas paremaid tulemusi rahapesu tõkestamisel.

Teise hüpoteesi kohaselt võimaldab privaatsust tagava tehnoloogia (privacy enhancing technology ehk PET) kasutamine pankadevahelist nutikat koostööd nõnda, et andmete jagamine toimib kooskõlastatult Eestis ja Euroopa Liidus (EL) kehtivate andmekaitse regulatsioonide ja pangasaladuse nõuetega. Kolmanda hüpoteesi kohaselt on teiste ELi liikmesriikide pangad valmis sarnast süsteemi kasutusele võtma juhul, kui Eesti piloot näitab edasiminekut rahapesu tõkestamisel.

Tamkivi sõnul pole sellist võrgustikku seni kuskil loodud. „Seal on mitu põhjust. Üks on puhtalt seaduslik. Panga saladusakt ja isikuandmete kaitse üldmäärus on nii tugevalt ees olnud ning pole võimaldanud info jagamist ka pättide kohta. Teiseks finantssektori vähene huvi. Tehtud on seda, mis seaduses kohustuslik, aga see pole olnud kohustuslik,” rääkis Salvi asutaja. „Tänu suurtele jamadele on pangad hakanud aru saama, et peab midagi uut katsetama. Esiteks võimaldab seadus seda paremini teha. Teiseks on vajadus, mida enne polnud.”

Tamkivi ütles, et Salv teeb Eestis pankadega, aga mujal Euroopas finantstehnoloogiaettevõtetega koostööd. Lähiaastatel on eesmärk hakata ka välismaal pankadega koostööd tegema.

Pilootprogramm testib Eesti riigi poolt loodud X-tee sarnast lahendust, kus isikuandmeid keskses andmelaos ei hoita. Tehnoloogia võimaldab hoida andmeid pankade käes, kellele isik andmed väljastas. Nii on tagatud süsteemi maksimaalne immuunsus küberrünnakutele ning isikuandmete õiguspärane kaitse. Salvi tehnoloogia suudab luua seoseid nende pankade andmete vahel, mis AML Bridge võrgustikuga liitunud. Nii ennetab pank kriminaalseid tehinguid ja ausate klientide diskrimineerimist.

Eesti Pangaliidu juhatuse esimees Erki Kilu rääkis, et andmevahetus on pankade jaoks oluline teema, millel lahendust pole. Ta tõi välja, et tänapäeval liigub raha pankade vahel kiirelt ja näiteks 15 000 eurot võib nelja finantsasutuste vahel liikuda vaid mõne minutiga.

„Eesti digitaalne ühiskond on täna eeskujuks teistele riikidele üle maailma. Täna nähakse Eestit arvamusliidrina nii e-riigi kui ka küberkaitse lahendustes, kuid miks ei võiks Eesti olla eestvedajaks ka rahapesu tõkestamise digilahendustes. Suurimaks väljakutseks pole siin isegi mitte tehnoloogia võimekus, vaid infovahetuse korraldamine lähtuvalt täielikust kooskõlast andmekaitse nõuetega. Seepärast on projekti kaasatud lisaks pankadele ka Andmekaitse Inspektsiooni, Finantsinspektsiooni ja Rahapesu andmebüroo eksperdid,” märkis Kilu.

Salv on rahapesu tõkestamisele orienteeritud tehnoloogiaettevõte, mille asutasid 2018. aastal endised TransferWise’i võtmetöötajad Taavi Tamkivi, Jeff McClelland ja Sergei Rumjantsev. Salvi täna pea 25-liikmeline meeskond on komplekteeritud peamiselt endistest Skype’i ja TransferWise’i töötajatest.

2019. aasta lõpus ühines Salvi meeskonnaga pangandusekspert Robert Kitt, kes on olnud ka üks AML Bridge pilootprogrammi eestvedajatest Eestis. Salv on kaasanud üle kahe miljoni dollari riskikapitali investeeringuid. Investorite hulka kuuluvad Fly Ventures, Passion Capital, Seedcamp, N26 asutaja Maximilian Tayenthal, endine Twilio tehnoloogiajuht Ott Kaukver ja Eesti e-residentsuse programmi käivitaja Taavi Kotka ja endine Skype Eesti tegevjuht Sten Tamkivi.

Info allikas: Ärileht