Opositsiooni sõnul on Tallinn kulutanud Ühistupangale 11 miljonit eurot

Tallinna linnavolikogu opositsiooni sõnul on linn Ühistupanka paigutatud 11 miljonit eurot. Sellest miljon eurot kulus panga asutamisele, näitas volikogu läbiviidud revisjon. Linnapea kohusetäitja Taavi Aasa sõnul on kogu selle raha paigutus olnud otstarbekas.

Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjon esitas neljapäeval volikogule Ühistupanga Asustamise Sihtasutuse rahalise kontrolli akti, mida volikogu ei pidanud vajalikuks menetleda, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Komisjoni liikme, IRL-i kuuluva notari Priidu Pärna sõnul on aktist vastuvaatavad panga käivitamise kulunumbrid erakordsed.

“Selleks eraldati kolme tegutsemise aasta jooksul sihatasutusele umbes 750 000 eurot, millest umbes kaks kolmandikku kulus sisuliselt kolme töötaja palgakuludeks. Ülejäänud summad kulusid seal meediategevuseks, majanduskuludeks, õigusabikuludeks. Aga lisaks sellele 750 000 eurole eraldati veel läbi linnakantselei 200 000 eurot advokaadibüroo kaudu Ühistupanga asutamisdokumentide ettevalmistamiseks,” selgitas Pärna.

Panga asutamiskuludeks kujunes seega ligi miljon eurot. Poolteist aastat tagasi äriregistrisse kantud Ühistupank on neelanud kokku raha kümme korda rohkem.

“Kokku me räägime 11 miljonist eurost Tallinna linna vahenditest ja maksumaksja rahast. Ta ei ole saanud tegevusluba, see raha seisab, kaotab oma väärtust ja kulutatakse ära panga igapäevasteks tegevuskuludeks,” ütles Pärna.

Tallinna linnavalitsus ja volikogu aga kinnitavad, et rahalisi vahendeid kulutati seaduslikult.

Ühistupanga Asutamise Sihtasutuse nõukogusse kuulunud praegune Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas kinnitas, et linna raha paigutamine panka on igati mõistlik.

“Kindlasti ei ole me ühtegi rahatähte põletanud. Kõik see raha on läinud selle panga asutamise ettevalmistamiseks ja kui opositsioonil oli eriarvamusi seoses selle revisjoniga, siis oleks pidanud seda selles revisjonikomisjoni aktis kajastama,” kommenteeris Aas.

Ühistupank vaidlustas kevadel kohtus Finantsinspektsiooni otsuse jätta panga krediidiasutuse tegevusloa taotlus läbi vaatamata. Augustis alustas Ühistupank laenude andmist liikmete poolt tasutud osakapitali arvelt, mis on Eesti seadustega lubatud.

Finantsinspektsioonist öeldi “Aktuaalse kaamerale”, et hetkel inspektsioon jälgib Ühistupanka, kuid panga tegutsemisse veel ei sekkuta.

Leave a Comment