Millised on ettevõtluskonto maksumäärad?

Teed eraisikuna väikesemahulisi tööotsi? 2018. aastast tekib võimalus oma tööotsadelt seaduslikult ning mugavalt tulumaksu maksta. Vaata, milliste tulude puhul seda võimalust kasutada ja millised on sel juhul maksumäärad.

Järgmise aasta 1. jaanuarist hakkab kehtima uus „haltuuramaksu seadus“, mille korrektne nimetus on „ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus“. Ülevaatlikult kujutab see endast aruandlus- ja bürokraatiavaba sissetulekute deklareerimist, mis vajab ainult spetsiaalselt pangakontot („ettevõtluskonto“). Panga ja Maksu- ja Tolliameti omavaheline suhtlus hoolitseb korrektse maksusumma broneerimise eest ettevõtluskontol.

Kuigi ettevõtluskonto saab avada ka inimene, kes pole end registreerinud kui füüsilisest isikust ettevõtja („FIE“), tuleb silmas pidada siiski järgnevaid nüansse.

– Kuni 25 000-eurose aastatuluni on maksumäär 20%;
– 25 000 – 40 000-eurose aastatulu korral on maksumäär 40%;

Vastavalt 1. jaanuarist 2018 jõustuvale käibemaksuseadusele tuleb 40 000-eurose käibe ületamisel registreerida end käibemaksukohustuslaseks (nt. osaühingu või FIEna).

Ravikindlustuse saamiseks peab ettevõtluskonto igakuine sissetulek olema 1300 eurot.

Sotsiaalkindlustus on 20% maksumäära osa (kuni 25 000 eurose käibe puhul), proportsiooniga 33/55 ning ravikindlustuskaitse toimib ettevõtluskonto puhul samal põhimõttel, mis võlaõiguslike lepingute puhul. Ravikindlustuse saamise alus on eelneva kuu sotsiaalmaksu tasumine selle miinimumkohustuse ulatuses. Teisisõnu pidi ettevõtluskonto omanik haigekassale eelmises kuus maksma kuumääralt arvutatud sotsiaalmaksu ravikindlustuse osaga võrdse summa.

Seega kui soovite oma ettevõtlustulu hakata sel moel deklareerima, mõelge ette, mis on potentsiaalne tulu ning milline ärimudel just teile kõige paremini sobiks.

MTA kommentaar:

Ettevõtluskonto seadus jõustub küll 1. jaanuaril, kuid kindlasti aasta algusest seda võimalust kohe kasutada pole inimestel võimalik. Kuna ettevõtluskonto avatakse pangas ning maksustamiseks on vajalik panga ning MTA vaheline infovahetus, eeldab seaduse elluviimine nii MTA kui mõne panga poolset IT-arendust. Seni on arendusest huvitatud olnud 1 pank ning eeldatavalt ei valmi lahendus enne 2018. aasta teist poolt.

Pankade kommentaarid:

SEB väike ja keskmise suurusega ettevõtete segmendi juhi Edward Rebase kommentaar: „Koheselt me Ettevõtluskonto teenust ei paku, kuid kui nõudlus klientide poolt tekib, siis oleme hea meelega valmis neile sobiva lahenduse looma.“

Coop Pank on ettevõtluskonto osas hetkel äraootaval seisukohal. Tõenäoliselt tuleme ettevõtluskontoga seotud küsimuste juurde tagasi 2018. aasta teises pooles ja loodame, et selleks ajaks on selgem nii klientide huvi sellise teenuse vastu kui mitmesugused korralduslikud küsimused.

Danske Bankil ei ole plaanis antud teenust osutada. Oleme keskendunud keskmistele ja suurematele ettevõtetele ning nende ärivajaduste rahuldamisele.

Swedbankis esialgu ettevõtluskontot avada ei saa.

Allikas: raamatupidaja.ee .

Leave a Comment