Maksete töötlemine SEB Pangas pühade ajal

Pangasisesed arveldused ja välkmaksed

Kõik SEB Panga sisesed maksed ja välkmaksed jõuavad ka pühade ajal saaja kontole üldjuhul kohe, kuid mitte hiljem kui ühe tunni jooksul.

Euroopa maksed
23., 24., 25. ja 26. detsembril ning 1. jaanuaril Euroopa makseid ei edastata.

Välismaksed
23., 24., 25. ja 26. detsembril ning 1. jaanuaril välismakseid ei edastata.

Arvelduste tähtajad

22. detsembril tehtud Euroopa maksed ja välismaksed liiguvad tavapäraselt.

23., 24., 25. ja 26. detsembril tehtud välismaksed edastame saaja panka ja/või korrespondentpanka järgmise ajakava kohaselt:

– tavamakse (v.a Euroopa makse) edastame 29. detsembril;
– kiirmakse edastame 28. detsembril.

23., 24., 25. ja 26. detsembril tehtud Euroopa maksed edastame 27. detsembril.

1. jaanuaril tehtud välismaksed edastame saaja panka ja/või korrespondentpanka järgmise ajakava kohaselt:

– tavamakse (v.a Euroopa makse) edastame 4. jaanuaril;
– kiirmakse edastame 3. jaanuaril.

1. jaanuaril tehtud Euroopa maksed edastame 2. jaanuaril.

Juhime teie tähelepanu sellele, et Euroopa maksed edastatakse juhul, kui maksejuhis on korrektselt sisestatud. Makseid tühistada Eesti puhkepäevadel ei saa.

Mobiilimaksed

Mobiilimaksed töötavad ka pühade ajal.

Mobiilimakse laekub otsekohe, sh nädalavahetustel ja riigipühadel ning ka eri pankade vahel, kes seda teenust osutavad (mobiilimakset pakuvad SEB ja Swedbank).

Vaadake lähemalt: seb.ee/igapaevapangandus/teeninduskanalid/mobiilimaksed

Arveldused Eesti ja rahvusvaheliste väärtpaberitega

23.–26. detsembril ja 1. jaanuaril arveldusi väärtpaberitega (aktsiad, võlakirjad ja fondiosakud, sh pensionifondid) ei toimu.

Leave a Comment