Kümned tuntud Swedbanki kliendid jäävad Rumeenia rämpsvõlakirjadesse investeeritud rahast ilma?

31. märtsil aegub ca 50 Swedbanki võlausaldaja nõue saada tagasi 1,3 miljonit eurot, mille pank investeeris kümne aasta eest väärtusetutesse Rumeenia võlakirjadesse. Suure täienäosusega jäävad kliendid oma rahast ilma, kui nad enne kuu lõppu kohtusse ei pöördu, seisab investorite poolt saadetud pressiteates.

Kuid Swedbank ise ei saa suunata kliente enda vastu kohtusse pöörduma, seega on pangal huvide konflikt.

2007. aastal paigutas Swedbank miljoneid eurosid oma privaatpanganduse klientide raha Nord Hill Land Portfolio nimelisse fondi, mille eest osteti Rumeenia erinevates piirkondades maad. Ligi nelja miljoni euro väärtuses ostsid panga fondihaldurid võlakirju oma portfellihalduse klientidele, mis tähendab, et pank isegi ei informeerinud oma kliente enne riskantse investeeringu tegemist.

31. märtsil möödub kolm aastat Nord Hill Land Portfolio võlakirjade lunastustähtajast, s.o tähtajast, mil emitent pidanuks panga klientidele rahad tagastama. Kuna ühtegi väljamakset pärast lunastustähtaega ei ole tehtud, võib nõue aeguda.

Tänaseks on Nord Hill Land Portfolio pankrotis. Ilmnenud on, et perspektiivikate maatükkide asemel investeeriti elamuarenduseks sobimatusse põllumajanduslikku toormaasse ning suurele osale kinnistutest kehtisid ehituspiirangud. Tänaseni ei ole pank suutnud esitada ühtegi dokumenti, mis tõestaks, et maatükkidele oleks tellitud eelnev hindamine, mis on kinnisvaratehingute puhul tavaline ja nõutud praktika. Kuigi pank on investeerimisteenuse eest raha võtnud, keeldub ta kohtuväliselt selgitamast, miks hoolsuskohustust ei täidetud ja väidab, et investeerimisotsust puudutavad dokumendid “pole säilinud”.

Nord Hill Land Portfolio (NHLP) emafirma nõukogusse kuulus tehingu toimumise ajal kolm inimest, neist üks Swedbanki esindaja. Tehingute ajalugu näitab, et maid müüdi eelnevalt ka paberil erinevate osapoolte vahel edasi, millega kergitati kunstlikult kruntide hinda, et näidata maa väärtust investeerijatele kõrgemana. Kui NHLP ei suutnud klientide võlakirju lunastada, soovis pank lunastamise tähtaegu korduvalt pikendada. Võlakirjade pikendamine ka õnnestus, sest kliendid olid investeerimisteenuse osutamise lepinguga andnud pangale vastava otsustusõiguse. Samuti venis pankrotihalduri aruandele tuginedes panga algatusel fondi pankrotimenetluse alustamine.

Tänaseks on suur osa võlausaldajatest koondanud oma nõuded Bond Recovery nimelisse ettevõttesse, mis on andnud Swedbanki kahjunõudega kohtusse. Kahjunõue põhineb väitel, et pank on rikkunud oma kohustusi investeerimisteenuse osutamisel.

Pooleliolevaid kohtuvaidluseid on mitmeid. Detsembris saatis võlausaldajad kohtus Swedbanki vastu edu. Tallinna Ringkonnakohus märkis oma otsuses, et üldteadaolevalt nõuab krediidiasutus iga eluasemelaenu andmise eeldusena tagatiseks oleva kinnisvara osas tunnustatud spetsialisti hinnangut, mis peab vastama kindlatele standarditele.

Rumeenia investeeringu puhul pank seda ei teinud. “Olukorras, kus jäetakse elementaarsed kontrollikohustused täitmata, võib see viidata mitte hoolsuskohustuse rikkumisele, vaid tahtlikule tegevusele,” seisab otsuses.

Swedbank: me ei ole kunagi Nord Hill Land Portfoliot ega selle Rumeenia kinnisvaraportfelli juhtinud

Swedbanki avalike suhete juht Kristi Roost ütles, et tänaseks on riigikohus võtnud Nord Hilli kaasuse menetlusse ja kevade jooksul on oodata riigikohtu seisukohta detsembrikuise ringkonnakohtu otsuse osas.

“Swedbank ei ole kunagi Nord Hill Land Portfoliot ega selle Rumeenia kinnisvaraportfelli juhtinud. Suure hulga investorite esindajana on Swedbanki töötaja olnud ettevõtte nõukogus üks võrdse hääleõigusega liikmetest ja sellega piirdub meie osalus. Ettevõte on raskustes juba aastaid ning ühe nõukogu liikmena oleme me otsinud lahendusi, kuidas ettevõte likvideerida selliselt, et võlausaldajatel oleks võimalus osa investeeringust tagasi saada,” ütles ta.

“Swedbank sekkus investorite üldkoosolekutel aktiivsemalt alates 2010. aastast, kui oli selge, et olemasoleva juhtkonna (mis kattus ka omanike ringiga) vedamisel äritegevuse jätkamine ei ole kuidagi investorite huvides. Järgnesid pikad ja vaevalised lahenduste otsingud. Lihtsamini öeldes – me aitasime oma investorite huvides, täites hoolsuskohustust, osta projektile lisaaega.”

Tänaseks tekkinud olukord on Roosti sõnul kombinatsioon erinevate huvigruppide vastanduvatest huvidest. “Swedbank esindab endiselt enda portfellihalduse kliente, kelle nimel ka seni ettevõtte nõukogus toimetanud oleme. Ettevõttel on pidevalt olnud olemas maaportfell, mis võiks endiselt olla mõneaastases perspektiivis müüdav. Swedbank on ühena mitmest nõukogu liikmest leidnud, et ettevõtte juhataja oleks pankrotiavaldust esitades pigem kahjustanud võlakirjainvestorite huve.”

“Pankrotimenetlus meie hinnangul kitsendab kõigi investorite võimalust mis tahes hüvitist saada. Eeldasime ja arvame ka täna, et ettevõtte rahulik likvideerimine andnuks investorite jaoks paremaid tulemusi. Oleme täitnud ja täidame ka edasi hoolsuskohustust oma klientide suhtes,” ütles ta.

Allikas: Ärileht .

Leave a Comment