Europol: EL-i pankade kaudu pestakse miljardeid eurosid

Euroopa politseiagentuur Europol avaldas teisipäeval raporti, millest selgub, et organiseeritud kuritegelikud jõugud ja terrorirühmitused pesevad kontrollimatult miljardeid eurosid aastas, ehkki pangad on üritanud hädakisa tõsta.

Pangad ja teised eraomandis finantsinstitutsioonid teatasid 2014. aastal Euroopa Liidu 28 liikmesriigi võimudele pisut vähem kui miljonist kahtlasest tehingust, ütleb Europol.

Hilisemast ajast kui 2014. aasta küll andmeid ei ole, aga kahtlastest tehingutest teatamiste arv on pidevalt kasvanud, öeldakse raportis.

“Finantskuritegevuse ulatus on tohutu, kuid suuresti mõõdetamatu,” hoiatab Europol, kes on avaldanud vaid kümne riikliku finantskuritegevuse üksuse paljastatud tehingud, mis hõlmasid 2014. aastal 178,8 miljardit eurot.

“Kui võtta aluseks, et EL-i SKP on umbes 14 triljonit eurot, siis moodustab see 0,7-1,28 protsenti EL-i aastasest SKP-st.”

Arvatakse, et suurem osa rahast tuli organiseeritud kuritegelikelt rühmitustelt, terroriorganisatsioonide osaks jääb alla protsendi kahtlastest tehingutest.

Tervelt 65 protsenti kõigist juhtumitest on ilmsiks tulnud Suurbritannias ja Hollandis.

Vaid kümne protsendi puhul hakati asja täiendavalt uurima ja konfiskeerida suutsid Euroopa võimud kõigest ühe protsendi rahast.

Europoli tegevdirektori Rob Wainwrighti sõnul on probleem osalt selles, et rahapesuvastane režiim toimib riigi tasandil ega ole veel kohanenud tegelikkusega rahvusvahelisel tasandil.

Politsei piiriülene koostöö laieneb, aga sellest hoolimata on jäänud olulised takistused, mis ei lase toimida rahvusvahelisel koostööl ja infovahetusel, tõdes ta.

Raportis soovitatakse teha Haagis baseeruvast Europolist “üleeuroopaline finantsluurekeskus”, mis koondaks infot paljudest allikatest üle Euroopa, aga ka mujal maailmas.

Leave a Comment