Eesti Pank: krüptoraha on Ponzi skeem

Kui ühel päeval soovib suur hulk seniseid panustajaid oma bitcoin’e müües kasumi välja võtta, siis kukub ka krüptoraha hind täiesti kontrollimatult, kirjutas Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja Mihkel Nõmmela tänases Eesti Päevalehes.

Praeguste hinnangute järgi ei kujuta virtuaalraha selle piiratud kasutusulatust arvestades ohtu ei hinna- ega finantsstabiilsusele. Ühelt poolt esindavad virtuaalraha skeemid finantssüsteemi uuendusi ja pakuvad tarbijatele alternatiive tavapäraste maksesüsteemide kõrval, kuid teisalt tuleb tarbijate tähelepanu juhtida virtuaalraha kasutamisega kaasnevatele riskidele.

Esiteks on virtuaalraha skeemide näol tegemist valdkonnaga, mis on reguleerimata ja mille üle ei tee järelevalvet ükski asutus. Bitcoin, praegu tõenäoliselt edukaim virtuaalraha või krüptorahaskeem, võimaldab osta nii virtuaalseid kui ka reaalseid kaupu ja teenuseid. Ent skeemil on nõrku külgi, millest kõige silmatorkavam on virtuaalraha väga kõikuv ja ebastabiilne hind (vahetuskurss).

Pealegi võib rahaomanik selle kiiresti kaotada, kui ta kaotab rahale ligipääsu tagava salajase võtme, näiteks kui arvutis pole vajalikku viirusetõrjet ega taastevõimalusi. Nagu öeldud, ei ole virtuaalraha teenus seadustega reguleeritud ja on seega praegu ainult anonüümsete kaevandajate kontrollitav. Kõik riskid kannab virtuaalraha kasutaja, kellel ei ole negatiivsete juhtumite korral abi saamiseks kellegi poole pöörduda.

Teiseks võivad kurjategijad reguleerimata ja anonüümset maksekeskkonda kasutada rahapesuks, terrorismi rahastamiseks või muudeks ebaseaduslikeks tegevusteks, mis on suur väljakutse õiguskaitseorganitele.

Aja jooksul on saanud kinnitust fakt, et tegemist on pigem spekulatiivse investeeringuga, mille puhul võidavad kõik, kes on olnud varasemad investeerijad (Ponzi skeem). Kuna bitcoin’ide maksimaalne kogus (emissioon) on skeemi omadustega piiratud, siis võibki bitcoin’i hind piiramatult tõusta, kuni jätkub huvilisi, kes soovivad sellesse skeemi panustada. Ja kui siis ühel päeval suur hulk seniseid panustajaid soovib oma bitcoin’e müües kasumi välja võtta, siis kukub ka hind täiesti kontrollimatult.

Mihkel Nõmmela, Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja

Allikas: ärileht.ee

Leave a Comment