Eesti pangandus veebruaris: Kõige rohkem anti laene kinnisvara- ja ehitusettevõtetele

Eesti ettevõtted laenasid Eestis tegutsevatelt pankadelt ja liisingufirmadelt 2018. aasta alguses sarnaselt eelmise aasta lõpuga aktiivselt, teatas Eesti Pank.

Laenuaktiivsust tõstab ettevõtete mõnevõrra suurem investeerimine ja kodumaiste pangalaenude hea kättesaadavus. Uusi pikaajalisi laene ja liisinguid võeti aasta kahe esimese kuuga ligikaudu 30% suuremas summas kui samal ajal aasta tagasi. Peaaegu kõikide tegevusalade ettevõtted võtsid uusi pikaajalisi laene aastatagusest rohkem. Kõige rohkem anti laene kinnisvara- ja ehitusettevõtetele.

Ettevõtete laenuportfell aastaga siiski kahanes, kuna sügisel suunas üks pank osa laenudest välismaise emapanga portfelli. Seda arvestamata oleks ettevõtete laenu ja liisingportfelli aastakasv olnud 6-7%.

Majapidamiste laenunõudlus püsis suur. Majapidamiste laenu- ja liisingportfelli aastakasv kiirenes 7,7%ni. Varasemast rohkem on võetud nii eluasemelaene kui ka tarbimislaene ja sõlmitud autoliisinguid. Uusi eluasemelaene anti veebruaris 14% rohkem kui aasta tagasi ning eluasemelaenude portfell kasvas aastaga 6,9%, 7,1 miljardi euroni.

Autoliisingu portfell kasvas aastaga 19%. Liisingukasvu on viimastel kuudel muu hulgas kiirendanud 2018. aasta algusest kehtima hakanud muudatus ettevõtetele kuuluvate sõiduautode maksustamise korras, mis on toonud kaasa ettevõtete sõiduautode ümbervormistamise eraisikute nimele. Arveldus- ja krediitkaardilaenude portfell kasvas, kuid eelmise aasta veebruariga võrreldes kahanes 1,7%.

Uute laenude keskmised intressimäärad on selle aasta alguses pisut tõusnud. Veebruaris antud eluasemelaenude keskmine intressimäär oli 2,3%, mis on sarnane eelmise aasta keskmisega. Ettevõtete uute pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli veebruaris 2,6%. Ettevõttelaenude keskmine intressimäär sõltub suuresti sellest, millised ettevõtted ja milliste projektide jaoks konkreetsel perioodil laenulepinguid sõlmivad ja võib seetõttu olla küllaltki muutlik.

Soodsas majanduskeskkonnas ja madalate intressimäärade mõjul püsib pankade laenukvaliteet hea. Ettevõtete ja majapidamiste üle 60 päeva viivises olevate laenude maht oli veebruari lõpus 146 miljonit eurot ja osakaal kogu laenuportfellis püsis väike, alla 1%. Võrreldes 2017. aasta veebruariga, on viivislaenude osakaal langenud enamiku tegevusalade puhul.

Ettevõtete ja majapidamiste hoogsa laenamise juures on finantspuhvrid jätkuvalt suurenenud. Eesti ettevõtete ja majapidamiste hoiused pankades suurenesid aastaga 10%, 13 miljardi euroni. Majapidamiste pangahoiuste kasvu on toetanud sissetulekute kasv. Majapidamiste hoiuseid kogunes veebruaris juurde küll pisut aeglasemalt kui eelmise aasta lõpus, kuid kasvu võib endiselt kiireks pidada. Majapidamiste hoiused pankades kasvasid aastaga 9,4%, 7 miljardi euroni. Ettevõtete hoiused kasvasid veebruaris aastaga 11%.

Allikas: delfi.ee .

Leave a Comment