Danske Bank laiendas rahapesu uurimist Eesti haru tegevusse

Danske Bank laiendas uurimist oma Eesti haru klientidesse ja ülekannetesse vahemikus 2007 kuni 2015. Esialgsel Promontory Financial Groupi poolt läbiviidud uurimisel jõuti järeldusele, et panga Eesti harul oli tõsiseid puudujääke rahapesu tõkestamisel eelmainitud vahemikus, lubades seeläbi kasutada panka kuritegelikeks tegevusteks.

Puudujääkidena toodi välja Eesti haru ebapiisav keskendumine rahapesu tõkestamisele ja ebapiisav kontroll ning jooksev monitoorimine. Lisaks sellle sõltus grupi juhatus liigselt Eesti sisefinantskontrollist, mis omakorda polnud piisavalt iseseisev kohalikust organisatsioonist.

«Tänasel päeval on Eestis oleval juhatusel palju suurem fookus sellele valdkonnale ja on asutatud iseseisev finantskontroll, paremate protseduuride ja meetmetega,» ütles grupi tegevjuht Thomas F. Borgen.

«Niisiis tänasel päeval on asjad hoopis teistmoodi. Samas jätame ametivõimudele otsustada, kas rahapesu tõesti leidis aset. Pole kahtlust, et me polnud piisavalt efektiivsed takistamaks Eesti haru selliseks otstarbeks kasutamist,» jätkas Borgen.

Täiendav uurimine on juba alanud ning selle tarvis asutati ka eraldi töörühm, mille juhina liitub tuleva aasta algusest ka endine Taani luureagentuuri juht Jens Madsen. Uurimine peaks panga teatel oma ulatuse tõttu võtma aega 9 kuni 12 kuud.

Allikas: postimees.ee .

Leave a Comment